Adviseur Bestuur en trajectbegeleider fusie van maatschappelijk centrum en welzijnsinstelling.
 
Adviseur Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland.
 
Projectleider Virtueel Leefstijlcentrum.
 
Adviseur Vilans/Movisie InVoorMantelzorg.
 

Adviseur van het toezichthoudend bestuur regionaal maatschappelijk werk

Mede auteur van boek betreffende Familiezorg: "Mijn vader hield niet van clowns".

Directeur-bestuurder a.i bij V&V

Vervanging directeur Exfam.

Projectmanager Dichterbij.

Locatiedirecteur a.i. verpleging, verzorging en thuiszorg.

Bestuurslid SpiritFirst

Trainingen/Workshop relationeel en systemisch werken Thuiszorg, VVT organisatie, Cliëntenraad, vrijwilligersorganisatie.
 
Procesbegeleider in Thuiszorgorganisatie relationeel en systemisch werken.
 
Teambuildingstraject VVT organisatie. 
 
Projectleider project informatisering/automatisering in VVT organisatie.
 
Leer-ontwikkeltraject medewerkers kleinschalige woonvorm.
 
Projectondersteuning samenwerkingsverband Huisartsenpraktijk, Zorggroep, Apotheker in het realiseren van nieuwe "gezondheidsconcepten".
 
Lid coöperatie i.o. ontwikkeling van organisatiesystemen.
 
Voorzitter van het bestuur alumnivereniging HAN, De Metropole.